Nieuws 2019


Op deze pagina houden wij u op de hoogte over al het nieuws over glasvezel in Rivierenland.


Persbericht, 14 juni 2019

Glasvezelproject in buitengebied Rivierenland: 50% aanmelding is gehaald! Bij positief besluit gemeenteraden starten werkzaamheden voor de aanleg dit jaar

 • De afgelopen weken hebben de inwoners van de kleine kernen en de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan het regionale glasvezelproject dat Regio Rivierenland samen met Digitale Stad heeft opgezet. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten. Voor
  Regio Rivierenlandeerste  overheidsorganisatie die een dergelijk project gestart is en op een goed resultaat afstevent. Niet eerder had de Europese Commissie een dergelijk verzoek gehad en gehonoreerd. Dat in eerste instantie de aanbesteding voor de aanleg, onderhoud en beheer van het netwerk niet lukte, hield Regio Rivierenland niet tegen. De handen waren vrij om samenwerking te zoeken met marktpartijen. Digitale Stad werd de partner die de regio steunde in het doel 100% te willen aanleggen. Deze samenwerking heeft resultaat gebracht.
 • Resultaten
  Digitale Stad stelde als voorwaarde een aanmeldingspercentage van 50% van de inwoners in buitengebieden en kleine kernen tezamen vóór 12 juni. In de buitengebieden (doelgebied Regio Rivierenland) is het percentage gehaald, in de kleinere kernen waar matige internetverbinding is (doelgebied Digitale Stad) is het voldoende om het project te laten doorgaan. In dit zorgvuldige proces is het laatste woord aan de gemeenteraden binnen de regio, die steeds zijn meegenomen in het proces. Zij zullen een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk.

  Vervolg
  Besluitvorming door de gemeenteraden zal na het zomerreces plaatsvinden. Bij positieve besluitvorming zal dit jaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk worden gestart.

  Meer informatie
  Meer informatie over dit project vindt u op de site van Digitale Stad >


Persbericht, 11 april 2019

Glasvezel in Rivierenland: Hoe zit het nu eigenlijk?

Regio Rivierenland werkt samen met Digitale Stad om hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen


 • Regio Rivierenland gaat de samenwerking aan met Digitale Stad om een hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Digitale Stad is inmiddels gestart met een vraagbundeling en wil tevens de gebieden met matige internetverbinding in Rivierenland meenemen in de aanleg. De laatste weken zijn er vragen bij het samenwerkingsverband van de acht Rivierenlandse gemeenten binnengekomen. Een onafhankelijke vraagbundeling van een andere marktpartij heeft flink wat verwarring veroorzaakt.

  Kees Zondag is wethouder in Zaltbommel en namens Regio Rivierenland verantwoordelijk voor het glasvezelproject. Hij legt de situatie graag uit: “Wij werken samen met Digitale Stad om snel internet te leveren aan alle inwoners van het buitengebied. Deze samenwerking is het resultaat van een intensief en nauwkeurig proces. De reden dat we met hen samenwerken is simpel: zij leggen het netwerk aan onder de voorwaarden die wij gesteld hebben voor een hoogwaardig en toekomstvast glasvezelnetwerk voor onze inwoners. Het netwerk is 100% open, zij heffen geen extra heffing voor woningen in het buitengebied, vragen geen aansluitkosten (indien inwoners binnen 2 maanden een abonnement afsluiten) en bieden A-merken zoals KPN aan voor internet, televisie en telefonie over hun netwerk.”

  Digitale Stad heeft veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk in het buitengebied en in kernen. In de gemeente Buren is de vraagbundeling van Digitale Stad inmiddels succesvol afgerond en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk al gestart.

 • Naast de vraagbundeling van Digitale Stad, in samenwerking met Regio Rivierenland, is er ook een andere marktpartij actief: Glasvezel Buitenaf werkt op eigen houtje ook aan een vraagbundeling. Het aanbod van Glasvezel Buitenaf is niet samen met de gemeentes vormgegeven maar een geheel zelfstandig initiatief. Dit aanbod voldoet tevens niet aan de voorwaarden die Regio Rivierenland aan het nieuwe glasvezelnetwerk stelt.

  Op 11 april heeft Glasvezel Buitenaf zich aan bewoners in het buitengebied gericht met een brief die nogal wat verwarring zaait. Zondag betreurt dit: “We betreuren het dat Glasvezel Buitenaf door middel van onjuiste informatie en stemmingmakerij mensen probeert te overtuigen bijna €1.000,- te laten betalen voor iets wat via hun gemeente onder betere voorwaarden op álle adressen geregeld kan worden: glasvezel!”

  De bewoners van de adressen die in aanmerking komen voor aansluiting op het breedbandnetwerk ontvangen van Digitale Stad informatie over de aanleg van het netwerk en een aanbod waarop zij kunnen reageren. Zo krijgt Digitale Stad goed inzicht in de omvang van de vraag uit elke gemeente. Indien tenminste 50% van de adressen uit de vraagbundeling van Digitale Stad tekent om diensten via het netwerk af te nemen, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd. Geven de raden groen licht, dan kan de schop in de grond.

  De vraagbundeling van Regio Rivierenland en Digitale Stad loopt tot 12 juni. Weten of u in aanmerking komt of wilt u zich aanmelden? Kijk op digitale-stad.nl/rivierenland. Meer informatie kan ook gevonden worden op breedbandrivierenland.nl.


Persbericht, 29 maart 2019

Breedbandnetwerk in buitengebied zeven Rivierenlandse gemeenten stap dichterbij

 • Snel internet voor de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel is een stap dichterbij. Regio Rivierenland heeft een goede partij gevonden met veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk: Digitale Stad. De bewoners van de betreffende adressen ontvangen binnen enkele dagen informatie en een aanbod van dit bedrijf. Daarnaast werkt Regio Rivierenland de samenwerking met Digitale Stad verder uit om vervolgens de gemeenteraden te vragen om hier al dan niet akkoord mee te gaan.

  Wat hieraan voorafging
  Vorig jaar ontvingen de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland goedkeuring van de Europese Commissie. Deze hadden zij nodig om als overheid in een breedbandnetwerk te mogen voorzien (glasvezel of gelijkwaardig). Dit willen zij, omdat de marktpartijen hadden aangegeven niet bereid of in staat te zijn om de komende jaren een concrete oplossing te bieden voor het trage internet in het buitengebied. Een breedbandnetwerk is een oplossing die snel internet garandeert. En voor zeer lange tijd; het is toekomstvast. Met de Europese goedkeuring op zak was het de beurt aan de gemeenteraden om hun goedkeuring te geven aan de plannen. Op de gemeenteraad van Buren na, deden alle negen gemeenteraden van Regio Rivierenland dit. Dat de gemeente Buren niet deelneemt, had geen gevolgen voor de verdere uitvoering van het project.

  Marktpartij gevonden
  De goedkeuring van de gemeenteraden was het startsein voor een aanbesteding: bedrijven konden een offerte indienen voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van een breedbandnetwerk. Regio Rivierenland ontving echter geen offertes binnen de gestelde termijnen. Dit betekende niet dat zij haar plannen liet varen. Integendeel; zij had haar handen vrij om in gesprek te gaan met partijen die nu actief zijn in het aanleggen van breedband in het buitengebied. Dat proces verliep succesvol en een goede partij werd gevonden: Digitale Stad. Zij heeft veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk in het buitengebied en in kernen. Dit heeft zij succesvol op diverse plekken in Nederland gedaan. Bij het aanleggen, onderhouden en beheren van het netwerk werkt Digitale Stad samen met bijvoorbeeld KPN.

 • Aanbod Digitale Stad
  De bewoners van de adressen die in aanmerking komen voor aansluiting op het breedbandnetwerk ontvangen van Digitale Stad informatie over de aanleg van het netwerk en een aanbod waarop zij kunnen reageren. Zo krijgt Digitale Stad goed inzicht in de omvang van de vraag uit elke gemeente. Daarnaast werkt Regio Rivierenland de samenwerking met Digitale Stad verder uit en is het laatste woord weer aan de gemeenteraden om hier al dan niet mee akkoord te gaan. Verloopt alles volgens plan en geven de raden groen licht, dan start Digitale Stad met de aanleg van een netwerk. Een voorwaarde hiervoor is wél dat tenminste 50% van de adressen uit de vraagbundeling van Digitale Stad tekent om diensten via het netwerk af te nemen. Daarbij hebben de inwoners de keuze uit een ruim aanbod van grotere én kleinere aanbieders, waaronder KPN, T-Mobile, Tele2, Telfort, Solcon en anderen. Door in te gaan op het aanbod, vergroten zij de kans dat Digitale Stad het hele buitengebied kan voorzien van glasvezel.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over Digitale Stad en de mogelijkheid om u aan te melden voor een glasvezelaansluiting kijk op:

  www.digitale-stad.nl/rivierenland