Nog maar even voor de goede orde
De aanleg van het breedbandnetwerk kost bewoners niets. Zij zijn niet verplicht om diensten af te nemen. Doen zij dit wel, dan kan dat tegen vergelijkbare prijzen als in de stad, zonder toeslag voor het buitengebied.
Unieke prestatie!
Springen alle lichten op groen, dan wordt Regio Rivierenland de eerste Nederlandse regio die op deze wijze een breedbandnetwerk realiseert. Een unicum om trots op te zijn! De ambitie is dan ook om in het tweede kwartaal van 2019 met de aanleg van het netwerk te starten.

Interessepeiling


In de zomer van 2017 ontvingen bijna 12.000 inwoners van het Rivierenlandse buitengebied een uitnodiging om deel te nemen aan een interessepeiling over de aanleg van een breedbandnetwerk in Rivierenland. De hoofdvraag: ‘Heeft u interesse in snel internet en het afnemen van andere digitale diensten via een breedbandnetwerk?’ De inwoners ontvingen de uitnodiging in een brief van hun wethouder en konden t/m 3 oktober antwoorden d.m.v. een antwoordkaart, telefonisch of door een online reactieformulier in te vullen. Ruim 65% reageerde, waarvan ruim 97% aangaf interesse te hebben.

Waarom dit initiatief van onze gemeenten?
De acht samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland willen zekerstellen dat iedereen in de regio toegang heeft tot snel internet. De interessepeiling is gehouden onder de bewoners/eigenaren van 12.000 adressen in buitengebieden, omdat daar alleen een telefoonkabel, gemaakt van koperdraad, beschikbaar is. Deze adressen worden ‘witte adressen’ genoemd, omdat met deze infrastructuur geen snel internet gewaarborgd is en marktpartijen desgevraagd geen concreet plan of voorstel kunnen bieden om deze witte adressen binnen de komende drie jaar te voorzien van een breedbandnetwerk. Of van andere infrastructuur waarmee snel internet wel gewaarborgd is. Daarom namen de samenwerkende gemeenten het op zich om te onderzoeken of zij zelf een toekomstvast breedbandnetwerk kunnen aanleggen waarmee het probleem van geen/traag internet voor eens en voor altijd wordt opgelost. Belangrijk aspect hierbij is uiteraard de mening van de inwoners: hebben zij wel interesse in een dergelijk netwerk en de diensten die daarop kunnen worden geleverd? Hieronder leest u hun antwoorden.

Uitkomsten interessepeiling

De hoofdvraag van de interessepeiling was:

Heeft u interesse in snel internet en het afnemen van andere digitale diensten via een breedbandnetwerk?

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

In alle tien gemeenten op zichzelf was de ja/nee-verhouding zeer vergelijkbaar met het gemiddelde over de hele regio; er waren geen gemeenten waar de uitkomst heel anders was dan bij andere gemeenten.

Ook vroegen wij:

Waarvoor gebruikt u internet/wilt u uw breedbandaansluiting gebruiken?

Van alle geïnteresseerden gaven de meesten (gemiddeld 91%) aan gebruik te willen maken van
een breedbandaansluiting voor internet, telefonie en televisie (‘triple play’). Gemiddeld 58% wil breedband ook voor
zakelijke diensten benutten. Voor maatschappelijk diensten, zoals bijvoorbeeld zorg en/of
onderwijs op afstand, gaf 19% aan interesse te hebben in een breedbandaansluiting.

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Overige reacties
Naast de antwoorden op de vragen in de officiële peiling, ontving het projectteam via telefoon en e-mail ook veel positieve reacties. Deze hadden veelal de strekking “Fijn dat wij worden gehoord!”

Conclusie
De peiling geeft aan dat dit aspect – de mening van de inwoners zelf – zeker geen beletsel vormt
voor doorgang van de aanleg van het netwerk via het zogenaamde overheidsmodel.